Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Erol ŞADOĞLU
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DONATILI KUMA OTURAN EKSANTRİK YÜKLÜ MODEL SIĞ ŞERİT TEMELİN TAŞIMA GÜCÜ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 25/6/2009
Sayfa Sayısı: 130
Tez No: Dt697
Özet:

      Temeller, üzerlerine etkiyen yükleri güvenli ve ekonomik olarak zemin ortamına aktaran elemanlardır. Güvenli olma koşulu, taşıma gücü ve oturma koşullarının aynı anda sağlanmasını ifade eder. Zemin ortamının taşıma gücünü arttırmak ve oturmaları azaltmak için sıkça geosentetikler kullanılır. Temeller, yapılara etkiyen yanal yüklerin etkisinde momente de maruz kalırlar ve böylece eksantrik olarak yüklenmiş olurlar. Donatılı zemine oturan merkezi yüklü temeller için oldukça fazla araştırma yapılmış olmasına rağmen, eksantrik yüklü temellerle ilgili çalışmalar azdır.

Bu çalışmada, donatılı kuma oturan eksantrik yüklü model sığ şerit temelin sınır yükleri ve yük-oturma ilişkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Deneysel çalışmada kullanılan tankın iç boyutları 0.9 m x 0.65 m x 0.1 m olup, model şerit temelin genişliği 80 mm’dir. Deneylerde kullanılan kumun rölatif sıkılığı (Dr) % 74 (sıkı) tür. Bu deneylerde model sığ temel (Df=20 mm, Df/B=0.25), donatılı ve donatısız zeminde, merkezi (e=0) ve çeşitli eksantrisitelerde (çekirdek içi, e=1/12; çekirdek üzeri, e=1/6 ; çekirdek dışı, e=1/3) yüklenmiştir. Donatılı deneylerde, bir örgülü geotekstil şerit temel tabanından itibaren, temel genişliğinin yarısı kadar (40 mm) bir derinliğe yatay olarak yerleştirilmiştir. Sonuçların güvenilirliğini sağlamak amacıyla, her deney iki kez tekrarlanmıştır. Şerit temel için, düzlem şekil değiştirme koşulları büyük oranda sağlanmıştır.

      Deney sonuçlarından, donatı kullanılması, donatısız deneylerle karşılaştırıldığında sınır yükte artışa sebep olmuştur. Bu artış, eksantrisiteye bağlı olarak % 26-% 59 arasında değişmekte olup; artan eksantrisite ile azalmaktadır. Donatılı deneylerde artan eksantrisite ile birlikte sınır yüklerdeki azalmalar, genel olarak Geleneksel Yöntemle uyum içindedir. Aynı eksantrisitelerde, belli bir oturma değeri için, donatılı deneyler daha büyük yük değeri vermiştir. Diğer bir deyişle donatı, temelin sadece sınır yükünü artırmaz; aynı zamanda yük-oturma ilişkisini de oturma koşulu açısından iyileştirir. Donatısız ve donatılı durumlarda, eksantrisite arttıkça, yük-oturma eğrisinde göçmeye varmak için gerekli olan düşey hareket miktarı azalmaktadır. Genel olarak göçmeye varmak için gerekli düşey hareket değeri, donatılı durumlarda daha büyüktür.

      Anahtar Kelimeler: Donatılı Zemin, Taşıma Gücü, Eksantrik Yüklü Şerit Temel