Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fehime AKCANCA
Danışman: Prof. Dr. Bayram Ali UZUNER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KATI ATIK DEPOLAMALARI İÇİN GEÇİRİMSİZ ŞİLTE OLUŞTURULMASINDA KUM BENTONİT KİREÇ KARIŞIMLARININ KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 25/6/2009
Sayfa Sayısı: 110
Tez No: Dt695
Özet:

      Endüstri ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmeler nedeniyle atıklar her geçen gün artan bir çevre problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Evsel ve tehlikeli katı atıkların çevreye gelişi güzel bırakılması insan sağlığı için büyük risk oluşturmaktadır. İnsanoğlunun çevreye olan zararını minimuma indirmek için bilimsel pek çok çalışma yapıla gelmiştir. Bunların başında gelenlerden bazıları da atıkların imha edilmesi, geri dönüştürülmesi ve depolanmasıdır. İnsan sağlığını tehdit eden her türlü atığın kontrolsüz olarak doğaya bırakılması yerine özel amaçla tasarlanan katı atık depo tesislerinde saklanması atık bertarafı için kullanılan en yaygın yöntemdir.

Bu çalışmada; atık depolama alanları için geçirimsiz şilte oluşturulmasında, kum-bentonit-kireç karışımının kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaç için, %20, 30, 40 ve 50 bentonit oranlarındaki kum-bentonit karışımlarına %0, 1, 2 ve 3 oranlarında kireç ilave edilerek hazırlanan örnekler üzerinde, geoteknik özelliklerin belirlenmesi deneylerinin yanı sıra düşen seviyeli geçirimlilik ve şişme basıncı deneyleri yapılmıştır. Numuneler üzerinde beş ıslanma-kuruma çevrimi uygulanmış ve çevrimler sonucunda örneklerin geçirimlilik ve şişme basıncı değerleri belirlenmiştir.

      Deneyler sonucunda, karışıma kireç ilavesiyle karışımın optimum su muhtevasının arttığı, maksimum kuru yoğunluğun azaldığı bulunmuştur. Yapılan şişme basıncı deney sonuçlarına göre, kireç ilavesi ile şişme basıcında azalma olduğu ancak ıslanma kuruma çevrimleri sonucunda şişmedeki bu azalmanın kısmen geri kazanıldığı görülmüştür. Geçirimlilik deney sonuçlarına göre ise, kireç ilavesi ile geçirimlilikte artış olduğu ancak kireç yüzdesinin çok düşük olduğu durumlarda düşüş olduğu gözlenmiştir. Islanma-kuruma çevrimlerinin kireç katkılı geçirimlilik deney örnekleri üzerine kür etkisi yaptığı ve bundan dolayı örnekler üzerindeki ıslanma-kuruma çevrimleri boyunca geçirimlilikte düşüş olduğu görülmüştür. Yapılan deneysel çalışmalar, kireç katkısının çok düşük tutulması durumunda, kireç katkısız duruma göre geçirimliliği daha düşük olan şilte oluşturulabileceğini göstermiştir. Şişme basıncının kireç ilavesiyle düşmesi, kum-bentonit-kireç karışımının şilte malzemesi olarak kullanılabilirliğini desteklediği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kum-Bentonit Karışımları, Şilte, Şişme Basıncı, Geçirimlilik, Kireç Stabilizasyonu, Katı Atık Depolama Alanı, Islanma-Kuruma Çevrimi