Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Abdurrahman ŞAHİN
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YAPILARIN DENEYSEL VE OPERASYONEL MODAL ANALIZLERI İÇIN SAYISAL SINYAL İŞLEME DINAMIK KARAKTERISTIK BELIRLEME VE SONLU ELEMAN MODEL İYILEŞTIRME YAZILIMLARI SIGNALCAD MODALCAD FEMUP
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 12/6/2009
Sayfa Sayısı: 335
Tez No: Dt691
Özet:

      Bu çalışmada, yapı sistemlerinin zorlanmış ve çevresel titreşim deneylerinden toplanan sinyal kayıtları analiz edilerek, yapıların göstermiş oldukları dinamik davranışın belirlenmesi ve bu davranış referans kabul edilerek yapıya ait teorik modellerin optimum seviyede iyileştirilmesi amacıyla bilgisayar programlarının geliştirilmesi ve bu programların laboratuar modeli üzerinde uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır. Deney aşaması tamamlandıktan sonra yapılması gereken sayısal sinyal işleme, modal parametrelerin belirlenmesi ve sonlu eleman modellerinin iyileştirilmeleri konusunda MATLAB platformunda grafik kullanıcı arayüzüne sahip bilgisayar programları geliştirilmiştir. Sayısal sinyal işleme konusunda geliştirilen programa SignalCAD, modal parametrelerin belirlenmesi konusunda geliştirilen programa ModalCAD ve sonlu eleman model iyileştirilmesi konusunda geliştirilen programa da FemUP adı verilmiştir. Programların geliştirilmesi aşamasında literatürde yaygın olarak kullanılan pek çok algoritma kodlanarak sisteme fonksiyonel yapıda dahil edilmiş, böylelikle bu algoritmaların arasındaki farklılıkların analiz edilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

Bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, konu ile ilgili yapılan literatür araştırmasını ve deneysel modal analizin aşamalarını oluşturan sayısal sinyal işleme, dinamik karakteristik belirleme ve sonlu eleman model iyileştirme işlemlerinde kullanılan optimizasyon algoritması ile ilgili teorik formülasyonları içermektedir. İkinci bölümde, laboratuar modeli üzerinde uygulanan deneysel ölçümler hakkında bilgiler verilmekte, bu ölçüm sonuçlarının geliştirilmiş olan bilgisayar programları ile analiz işlemleri açıklanmakta ve elde edilen sonuçların ticari programlar kullanılarak bulunan sonuçlar ile karşılaştırmaları yapılmaktadır. Üçüncü bölümde laboratuar modelinden alınan ölçüm verilerinin geliştirilen bilgisayar programları ile yapılan analizlerinden elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir.

      Çalışmanın son bölümünde elde edilen sonuçlar ayrıntılı olarak değerlendirilerek, bundan sonra yapılması düşünülen çalışmalar için öneriler sunulmaktadır.

      Anahtar Kelimeler: Deneysel Modal Analiz, Operasyonel Modal Analiz, Zorlanmış Titreşim, Çevresel Titreşim, Sayısal Sinyal İşleme, Dinamik Karakteristik Belirleme, Sonlu Eleman Model İyileştirme, SignalCAD, ModalCAD, FemUP, MATLAB