Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hasan Basri BAŞAĞA
Danışman: Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YAPILARIN GÜVENİLİRLİK ANALİZİ İÇİN BİR YAKLAŞIM: GELİŞTİRİLMİŞ YANIT YÜZEYİ YÖNTEMİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 9/6/2009
Sayfa Sayısı: 100
Tez No: Dt690
Özet:

      Bu tez çalışmasında, geliştirilmiş yanıt yüzeyi ile yapıların güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, kapalı limit durum fonksiyonlarının güvenilirlik analizi açık kodlu FERUM güvenilirlik analiz programı kullanılarak geliştirilen algoritmayla birlikte yapılmıştır. Geliştirilen algoritma, klasik yanıt yüzeyi yönteminin eksikliklerini gidermek amacıyla tasarlanmış ve kapalı limit durum fonksiyonlarının güvenilirlik analizini yapabilmek amacıyla arka planda çalışma özelliği ve kendine özgü programlama dili olan ANSYS sonlu elemanlar programı ile birleştirilmiştir.

Tez çalışmasında geliştirilen algoritmayı diğer yöntemlerle karşılaştırmak amacıyla farklı çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Bunlar: 1. Klasik yanıt yüzeyi yönteminin FERUM’a eklenmesi, 2. Kapalı limit durum fonksiyonları için FERUM-ANSYS birleştirilmesinin yapılması, 3. Klasik yanıt yüzeyi yönteminin ANSYS ile birleştirilmesi.

      Çalışmada, geliştirilen algoritmanın ve diğer çalışmaların geçerliliğini göstermek amacıyla birçok örnek verilmiştir. Özellikle geliştirilen algoritma için seçilen örnekler her türlü yapıyı temsil etmesi açısından farklı eleman tiplerini kapsamaktadır.

Örneklerden elde edilen sonuçlara göre, genel olarak, geliştirilmiş yanıt yüzeyi ile güvenilirlik analizinden elde edilen sonuçlar diğer yöntemlerden elde edilen sonuçlardan ya daha iyi sonuç vermekte ya da onlara paralellik göstermektedir. Buna göre oluşturulan algoritmanın etkin ve doğru biçimde çalıştığı ispatlanmış olmaktadır.

      Bu tez çalışması, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kullanılan yöntemler hakkında bilgiler verilmekte ve hesap adımları gösterilmektedir.

İkinci bölümde, geliştirilmiş yanıt yüzeyi yönteminin detayları verilmekte ve seçilen örneklerden elde edilen sonuçlar ile diğer yapılan çalışmaların sonuçları gösterilmektedir.

      Üçüncü bölümde, çalışmadan elde edilen sonuçlar ve ileriki çalışmalar için öneriler sunulmaktadır.

Son olarak, bu üç bölümü kaynaklar ve geliştirilen algoritmanın ana kodlarının yer aldığı ekler bölümü takip etmektedir.

      

      Anahtar Kelimeler : Güvenilirlik Analizi, Belirsizlikler, Göçme Olasılığı, Yanıt Yüzeyi

Yöntemi.