Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Özlem ÇAVDAR
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YARI RİJİT BAĞLI KOMPOZİT KESİTLİ YAPI SİSTEMLERİNİN DEPREM DAVRANIŞININ STOKASTİK SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 9/3/2009
Sayfa Sayısı: 208
Tez No: Dt680
Özet:

      Yapısal çözümlemelerde kullanılan mühendislik yöntemlerinin çoğu, yapının geometri ve malzeme özellikleri ile yükleme durumlarını deterministik kabul ederek çözüm yapmaktadır. Oysaki yapısal sistemlerde birçok belirsizlik durumu söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı, kompozit kesitlerden oluşan, yarı rijit bağlı yapı sistemlerinin deprem davranışının stokastik sonlu elemanlar yöntemiyle (SFEM) belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak, çelik veya kompozit kesitlerden oluşan yapı sistemlerinin, geleneksel veya yarı rijit bağlantılara sahip olma durumu da göz önünde bulundurularak belirsiz malzeme, geometri ve başlangıç rijitliği özellikleriyle stokastik dinamik analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamdaki doktora tezi dört ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde konunun kavranmasına yardımcı olabilecek genel bilgilere yer verilmiş olup, ayrıca konuya esas teşkil eden formülasyonlar ve daha önce yapılmış çalışmalar da yer almaktadır. İkinci bölümde ise geliştirilen bilgisayar programı tanıtılmakta ve mevcut programın kontrolü için örnek modellerin deterministik ve stokastik analizleri gerçekleştirilmektedir. Çalışma kapsamında incelenecek modellere ve bunların boyut ve kesit özelliklerine de ayrıca bu bölümde yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise ikinci bölümde özellikleri verilen deprem etkisindeki çelik veya kompozit kesitlerden oluşan, geleneksel veya yarı rijit bağlı yapı sistemlerinin rastgele değişen malzeme, geometri ve başlangıç rijitliği özellikleri için perturbasyon esaslı stokastik sonlu elemanlar yöntemi (PSFEM) ve Monte Carlo simülasyon (MCS) yöntemlerine göre stokastik dinamik analizleri gerçekleştirilmiş olup elde edilen frekans, yerdeğiştirme ve kesit tesiri değerleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Çalışmanın son bölümünde ise elde edilen sonuçlar özetlenmekte ve ileriki çalışmalar için önerilere yer verilmektedir.

      Çalışmadan kompozit kesitli ve yarı rijit bağlı yapı sistemlerinin stokastik dinamik analizinde belirsiz malzeme, geometri ve bağlantı rijitliği özelliklerinin dikkate alınmasının gerekliliği ve PSFEM’in yapıların stokastik analizinde çok yönlü olarak kullanılabilen pratik bir yöntem olduğu açıkça görülmektedir.

      Anahtar Kelimeler: Stokastik Sonlu Elemanlar Yöntemi, Monte Carlo Simülasyon Yöntemi, Kompozit Kesitli Sistemler, Yarı Rijit Bağlı Sistemler.