Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Selçuk Emre GÖRKEM
Danışman: Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YÜKSEK DAYANIMLI BETONARME DÖŞEME DAVRANIŞLARININ PLASTİK MAFSAL ÇİZGİLERİ YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 26/2/2009
Sayfa Sayısı: 197
Tez No: Dt676
Özet:

      Bu çalışmada, geleneksel betonla yapılan döşemelerde oldukça kullanışlı olan plastik mafsal çizgileri yönteminin yüksek dayanımlı betonarme döşemelere uygulanıp uygulanamayacağı araştırılmıştır. Bu döşemelerin davranışları, değişken mesnet koşulları, boyut etkisi ve geleneksel betonarme döşemelerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ek olarak yüksek dayanımlı betonarme döşemelerde donatı aralıkları değiştirilerek donatı içeriğinin döşeme davranışına etkileri de araştırılmıştır. Çalışmada yalnızca betonarme döşemeler değil, günümüzde oldukça yaygın bir kullanım alanı olan çelik lifli beton döşemeler de, döşeme boyutları, beton özellikleri ve lif içerikleri değiştirilerek incelenmiştir.

Bu amaçlarla gerçekleştirilen çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel bilgiler, ikinci bölümde yapılan deneysel çalışmalar, üçüncü bölümde deney bulguları ve irdelemeler verilmiş, dördüncü bölümde ise çalışmadan çıkarılabilecek bazı sonuçlar özetlenmiş ve bazı öneriler yapılmıştır. Bu bölümü çalışmanın son bölümü olan yararlanılan kaynaklar dizini takip etmektedir.

      Elde edilen sonuçlar, yüksek dayanımlı betonarme döşemelere plastik mafsal çizgileri yönteminin uygulanabileceğini göstermektedir. Ancak yöntem, bu çalışmada denenen lifli beton döşemelere, liflerde akma oluşmadığı için uygulanamamıştır.

      Anahtar Kelimeler: Plastik Mafsal Çizgileri Yöntemi, Betonarme Döşeme, Yüksek Dayanımlı Beton, Geleneksel Beton, Çelik Lifli Beton