Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Orhan KARPUZ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETON YOL KARIŞIMINDAKİ İNCE AGREGANIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/8/2008
Sayfa Sayısı: 144
Tez No: Dt652
Özet:

      Bu tez çalışmasında beton yollarda, karışım içindeki kalker ve bazalt ince agrega özelliklerine bağlı olarak, yol yüzey pürüzlülüğünün, lastik tekerlek yükü altında aşınması araştırılmıştır. Lastik tekerleğin pürüzlendirilmiş beton yüzeye sabit düşey ve yatay gerilme uyguladığı bir aşındırma deney düzeneği geliştirilmiştir. Çalışmada kalker, %50 kalker + %50 bazalt ve bazalttan üç farklı incelik modülünde toplam dokuz beton karışımı hazırlanarak geliştirilen deney düzeneğinde aşınmaya tabi tutulmuştur. 0, 1000, 5.000, 25.000 ve 100.000 tekerlek geçiş sayılarında, beton numune yüzeyinin sürtünme katsayıları, iki boyutlu yüzey profilleri, tekerlek temas alanı içindeki temas noktalarının kapladığı alan yüzdesi ölçülmüştür. En fazla aşınma kaybı kalker karışımlarda, en az kayıp ise (% 50 bazalt + % 50 kalker) ve bazalt karışımlarda elde edilmiştir. Test sonuçları incelik modülü ile sürtünme katsayısı arasında kuvvetli bir ilişkinin olmadığını göstermiştir.

      Anahtar Kelimeler: Beton Yol, İnce Agrega, İncelik Modülü, Aşınma, Pürüzlülük,

Sürtünme Katsayısı, Temas Noktaları, Lazer Profilometre