Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ahmet ÇAVDAR
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şükrü YETKİN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Farklı Puzolanik Bileşime Ve Hamur Yapısına Sahip Çimento Harç Örneklerinin Sülfat İçeren Ortam Ve Veya Aşınma Etkilerine Karşı Dayanıklılığının İncelenmesi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 23/6/2008
Sayfa Sayısı: 235
Tez No: Dt639
Özet:

      Beton ve dolayısıyla çimento harçları için dayanıklılık kavramı, son zamanlarda en az mekanik özellikler kadar önem arz eden bir duyarlılık kazanmıştır. Dayanıklılık kavramı, asitli, sülfatlı ortamların ve/veya çeşitli kimyasal maddelerin zararlı etkilerine veya aşındırma gibi mekanik etkilere karşı betonun gösterdiği direnç olarak tanımlanmaktadır. Betonların bu özelliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların büyük çoğunluğu bu etkileri tek tek ele almaktayken, gerçekte ise beton bu etkilerin ikisine veya daha çoğuna aynı anda maruz kalabilmektedir.

Bu çalışmada, yedi farklı bileşimdeki çimentodan üretilen ve hava sürükleyici katkı maddesiyle çeşitlendirilen harçlar, öncelikle sülfatlı ortama ve aşınma etkisine ayrı ayrı maruz bırakılmış ve daha sonra bu iki etki birleşik halde çimento harçlarına uygulanmıştır. Bir yıl boyunca yedi farklı kür süresinde bekletilen örneklerle gerçekleştirilen deney sonuçlarının tartışıldığı bu çalışma, basınç, eğilme ve aşınma gibi temel deneylerin yanında ince kesit ve XRPD incelemeleriyle de desteklenmiş bulunmaktadır.

      Dört bölümden oluşan bu çalışmanın birinci bölümünde, beton ve dayanıklılık konularına kısa bir giriş yapılmış ve kaynaklar ışığında bu konuda gelinen noktanın genel bir tanıtımı yapılmıştır. Kullanılan malzemelerin özellikleri ve gerçekleştirilen deneylere ikinci bölümde yer verilmiş olup, üçüncü bölümde elde edilen bulgular tartışılmıştır. Son bölümde ise önemli sonuç ve öneriler bir kez daha vurgulanarak çalışma tamamlanmıştır.

Çalışmadan elde edilen en önemli bulgular özetlenecek olursa; sıkı yapılı bir çimento hamur dokusunun gerek sülfat etkisine gerekse aşındırıcı etkilere karşı çimentoya ilave edilen mineral bileşenlerden daha öncelikli bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı görülmüştür. Sülfat etkisiyle, özellikle mineral katkı içermeyen ve nispeten daha boşluklu yapıya sahip örnekler, daha büyük ölçekli bozulmalara maruz kalmıştır. Kütlece %25’ten fazla puzolanik malzeme içeriğinin sülfatın zararlı etkilerine karşı, çimento hamurlarına önemsenecek bir katkı sağlamadığı görülmüştür. Birleşik etkiye (sülfat ve aşındırma etkileri) maruz bırakılan hamur örnekleri, su içinde bekletilerek aşındırılan hamur örneklerine göre daha düşük dayanıklılık göstermişlerdir

      Anahtar Kelimeler : Dayanıklılık (Durabilite), Sülfat Saldırısı, Aşınma, Birleşik Etki,

Çimento, Mineral Katkı Maddeleri, Petrografik İnceleme, XRPD.