Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yasemin BAYRAM
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Değişerek Yayılan Yer Hareketi Etkisindeki Baraj-Rezervuar-Zemin Sistemlerinin Stokastik Dinamik Analizi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 16/5/2008
Sayfa Sayısı: 176
Tez No: Dt636
Özet:

      Bu çalışmada, değişerek yayılan yer hareketi etkisindeki baraj-rezervuar-zemin

etkileşim sistemlerinin Lagrange yaklaşımına dayalı stokastik dinamik davranışının

      incelenmesi amaçlanmaktadır. Barajların geniş tabanlı yapılar olması sebebiyle,

analizlerinde yer hareketinin farklı noktalardaki değişiminden kaynaklanan, dalga yayılma

      etkisinin yanı sıra, korelasyon ve zemin etkilerinin de dikkate alınmasının gerekliliği

ortaya çıkmaktadır. Baraj-rezervuar-zemin sistemlerinin değişerek yayılan yer hareketi

      etkisindeki stokastik dinamik davranışını incelemek amacıyla Lagrange yaklaşımına dayalı

değişken düğüm noktalı iki boyutlu izoparametrik sıvı sonlu eleman formülasyonu

      FORTRAN programlama dilinde kodlanmış ve kodlanan bu alt program yapı sistemlerinin

değişerek yayılan yer hareketi etkisindeki stokastik dinamik analizini yapan SVEM

      programına dahil edilmiş ve SVEMF olarak adlandırılmıştır. Baraj-rezervuar-zemin

sistemlerinin değişerek yayılan yer hareketi etkisindeki stokastik dinamik davranışlarının

      belirlendiği bu doktora tezi dört ana bölümden oluşmaktadır.

İlk bölüm, konuyla ilgili yapılan literatür araştırmasını ve sıvı-yapı-zemin etkileşim

      sistemlerinin Lagrange yaklaşımına dayalı stokastik dinamik analiz formülasyonunu

içermektedir. İkinci bölümde, değişerek yayılan yer hareketinde kullanılan yer hareketi

      modeli ile ilgili bilgi verilmekte ve geliştirilen bilgisayar programı tanıtılmaktadır. Ayrıca

programın kontrolü için bir rijit sıvı tankı ve bir sıvı-yapı etkileşim sistemi sonlu eleman

      yöntemiyle modellenerek modal analizleri yapılmış ve frekanslar karşılaştırılmıştır.

Üçüncü bölümde değişerek yayılan yer hareketi etkisindeki baraj-rezervuar-zemin

      sisteminin stokastik analizinden elde edilen yerdeğiştirme, gerilme ve hidrodinamik

basınçların ortalama maksimum değerleri ve varyansları irdelenmektedir.

      Çalışmanın son bölümünde elde edilen sonuçlar ayrıntılı olarak değerlendirilerek,

baraj-rezervuar-zemin sistemlerinin stokastik dinamik analizlerinde değişerek yayılan yer

      hareketi etkisinin dikkate alınması gerekliliği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lagrange Yaklaşımı, Sonlu Eleman Yöntemi, Baraj-Rezervuar-

      Zemin Etkileşimi, Değişerek Yayılan Yer Hareketi, Stokastik

Dinamik Analiz