Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Muhittin TURAN
Danışman: Doç. Dr. Volkan KAHYA
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TABAKALI KİRİŞLERİN STATİK, SERBEST TİTREŞİM VE BURKULMA ANALİZLERİ İÇİN BİR SONLU ELEMAN MODELİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 22/1/2018
Sayfa Sayısı: 169
Tez No: Dt1218
Özet:

      Bu çalışmada, tabakalı kirişlerin statik, serbest titreşim ve burkulma analizleri için kayma deformasyonlarını hesaba katan bir sonlu eleman modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelin doğruluğunu göstermek üzere uygulama olarak: (a) tabakalı kompozit kirişler ve (b) fonksiyonel derecelendirilmiş sandviç kirişler seçilmiştir. Sonlu eleman çözümüne ek olarak, ele alınan problemlerin analitik çözümleri Navier metoduyla yapılmıştır.

Birinci bölümde, anizotropik ortamlar için temel elastisite denklemleri ile fonksiyonel derecelendirilmiş malzemelere ait kısa bilgiler verilmiştir. Ayrıca, detaylı bir literatür özeti sunulmuştur. İkinci bölümde, tabakalı kompozit ve fonksiyonel derecelendirilmiş kirişlerin statik, serbest titreşim ve burkulma analizleri için önerilen sonlu elemana ve analitik çözüme ait formülasyonlar verilmiştir. Üçüncü bölümde, tabakalı ve sandviç kirişlerin düzgün yayılı yük altında yer değiştirme ve gerilmelerine, doğal frekanslarına, kritik burkulma yüklerine ilişkin sayısal bulgular grafik ve tablolarla verilmiştir. Önerilen sonlu eleman modellerinin doğruluğu, literatürle ve analitik çözümle karşılaştırılarak tartışılmıştır. Dördüncü bölümde, çalışmadan elde edilen sonuçlar ve ileride yapılabilecek çalışmalar için bazı öneriler sunulmuştur. Bunları izleyen bölümlerde ise sırasıyla yararlanılan kaynaklar ve ekler verilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar metodu, Navier metodu, Tabakalı kiriş, Kompozit malzeme, Fonksiyonel derecelendirilmiş malzeme, Eğilme, Serbest titreşim, Burkulma