Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayşegül Güneş SEFEROĞLU
Danışman: Doç. Dr. Muhammet Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KAZINMIŞ ASFALT KAPLAMALARIN (RAP) ÇİMENTO TAKVİYESİ İLE PLENT-MİKS TEMEL (PMT) TABAKALARINDAKİ PERFORMANSLARININ TEKRARLI YÜKLER ALTINDA İNCELENMESİ VE MALİYET ANALİZİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 21/11/2017
Sayfa Sayısı: 129
Tez No: Dt1205
Özet:

      Bu tezde, Karayolları Teknik Şartnamesinin (KTŞ) plent-miks temel (PMT) tabakası için belirttiği %100 doğal agrega (DA) malzemesi için yapım şartlarını sağlayan kazınmış asfalt kaplama (RAP) malzemesi kullanım oranları, yapılan elek analizi ve yaş CBR testleri ile belirlenmiştir. Asfalt içeriği, modifiye proktor ve permeabilite testleri de RAP malzemesinin etkisini incelemek adına %100 DA kontrol numunesi olarak göz önüne alınarak yapılmıştır. Geri dönüşüm malzemesinden daha fazla yararlanabilmek için RAP-DA karışımlarına puzolanik çimento malzemesi farklı oranlarda takviye edilerek kullanılabilir maksimum RAP oranı belirlenmiştir. Kullanılabilir maksimum RAP oranı tayin edildikten sonra trafik yükleri gibi tekrarlı yüklemenin yapıldığı tekrarlı plaka yükleme testi gerçekleştirilmiştir. Alttemel tabakasının üzerine RAP karışımları ve %100 DA malzemesinden hazırlanan PMT tabakaları serilerek 0-40 kN yükleme boşaltma periyodunda gerçekleştirilen 100er döngü sonunda elde edilen kalıcı ve elastik deformasyonlar ve birim şekil değiştirmeler belirlenmiştir. Tüm RAP katkılı karışımların maliyet analizleri yapılarak PMT tabakası yapımı ve malzemelerin nakliye harcamalarının RAP malzemesinin hangi uzaklıktan getirilmesi durumunda ekonomik bir uygulama olacağı araştırılmıştır. Çalışmalar neticesinde RAP malzemesinin %100 oranında kullanımının çimento takviyesi ile mümkün olduğu ve RAP kullanımının PMT tabakası için ekonomik bir alternatif malzeme olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışma literatüre ve KTŞne katkı sağlaması açısından önemli sonuçlar vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kazınmış asfalt kaplama (RAP), Plent-miks temel (PMT), Tekrarlı plaka yükleme testi, Maliyet analizi