Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ergun UZLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat KANKAL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KIYIYA DİK KATI MADDE HAREKETİ SONUCU OLUŞAN YIĞILMA PROFİLİNİN FİZİKSEL MODELLE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 24/6/2016
Sayfa Sayısı: 153
Tez No: Dt1144
Özet:

      Bu çalışmada, kıyıya dik katı madde hareketi, dalga şartları, taban eğimi ve tabandaki malzeme özellikleri dikkate alınarak fiziksel bir modelle incelenmiş ve bu hareket sırasında oluşan kıyı profilindeki yığılma bölgesi geometrik parametreleri ve granülometri değişimi belirlenmiştir.

Fiziksel model verileri kullanılarak yapılan analizlerle, yığılma bölgesi geometrik parametreleri için boyutlu ve boyutsuz denklemler kurulmuştur. Denklemlerin oluşturulmasında klasik regresyon analizi ve çok değişkenli uyarlanabilir regresyon eğrileri teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca yapay arı kolonisi (YAK), öğretme-öğrenme tabanlı optimizasyon (ÖÖTO) ve JAYA algoritmaları regresyon fonksiyonlarına uygulanarak boyutlu ve boyutsuz denklemler elde edilmiştir. Kurulan denklemlerin yanı sıra, fiziksel model verileri yapay sinir ağı (YSA) yöntemiyle de irdelenmiştir. Boyutlu ve boyutsuz YSA modelleri, geri yayılmalı algoritma, YAK, ÖÖTO ve JAYA algoritmaları kullanılarak oluşturulmuştur. Fiziksel model, kurulan denklemler, YSA ve literatürdeki ilgili denklem sonuçları karşılaştırılmıştır. Kurulan denklemlerin ve YSA modellerinin, literatürdeki denklemlerden çok daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir.

       Aynı zamanda yığılma profilinde, yığılma bölgesinin önü, tepesi, sırtı, kıyı çizgisi ve topuğu gibi kesitler tanımlanarak bu kesitlerdeki granülometrik değişimler incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda yığılma önü, kıyı çizgisi ve yığılma topuğunda biriken malzemenin orijinal tabana göre irileşmekte olduğu, yığılma sırtında biriken malzemenin ise incelmekte olduğu belirlenmiştir. Yığılma tepesi için ise net bir değerlendirme yapılamamıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Kıyıya Dik Katı Madde Hareketi, Kıyı Profilleri, Yığılma Profili, Palye, Granülometrik Değişim, Regresyon Analizi, Yapay Arı Kolonisi Algoritması, Öğretme-Öğrenme Tabanlı Optimizasyon, JAYA, Yapay Sinir Ağları