Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Musa ARTAR
Danışman: Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KOMPOZİT KİRİŞLİ ÇELİK ÇERÇEVELERİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMİZASYONU
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 27/8/2015
Sayfa Sayısı: 122
Tez No: Dt1094
Özet:

      Bu çalışmada, biyolojik süreçleri taklit eden genetik algoritma yöntemi kullanılarak farklı çelik çerçeve sistemlerinin optimum boyutlandırmaları gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon işlemleri çelik kirişler üzerindeki beton plağın etkisinin sonlu eleman analizlerinde dikkate alınması durumu için tekrarlanmıştır. Optimum tasarımda gerilme, maksimum yer değiştirme, katlar arası rölatif yer değiştirme ve geometrik boyutlar gibi geleneksel ve frekans veya periyot gibi dinamik sınırlayıcılar kullanılmıştır. Tüm bu uygulamaların pratik olarak yürütülebilmesi için MATLABda program geliştirilmiştir. Çalışmada kullanılan yöntemin uygulanabilirliğini göstermek amacıyla farklı özellikte birçok örnek incelenmiştir. Örneklerden elde edilen sonuçlar literatürdeki mevcut sonuçlar ile doğrulanmıştır. Bu sonuçlara göre, dinamik sınırlayıcıların optimum boyutlandırmada oldukça aktif rol oynadığı ve çelik kiriş üzerindeki beton plağın davranışının SEM analizlerindeki etkileri dikkate alındığında optimum boyutlandırmadaki çelik ağırlığının önemli ölçüde azaldığı gözlenmiştir.

Yukarıdaki çalışmalara ilave olarak, genetik algoritma kullanılarak sonlu eleman modeli güncellemesi yöntemi ile çerçeve elemanlarda hasar tespiti çalışılmıştır. Çözülen örneklerde hasar senaryolarının yerleri ve büyüklükleri başarılı bir şekilde belirlenebilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Genetik algoritma, Sonlu eleman yöntemi, Çelik çerçeve, Kompozit kiriş, Dinamik analiz, Yarı rijit birleşim, Hasar tespiti.