Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Funda Türe KİBAR
Danışman: Prof. Dr. Fazıl ÇELİK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TÜRKİYE’DE KAMYON KAZALARI İLE TRAFİK VE KARAYOLU GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İSTATİSTİKSEL VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 9/1/2015
Sayfa Sayısı: 154
Tez No: Dt1059
Özet:

      Bu çalışmada, toplam taşıt trafiği içindeki kamyon trafiği yüzdesi, % 40-50 civarında olan Ankara-Aksaray-Ereğli bağlantısındaki bölünmüş kırsal yollar dikkate alınmış ve kamyon kazaları ile trafik ve karayolu geometrik özellikleri arasındaki ilişki istatistiksel ve Yapay Sinir Ağları yöntemleri ile modellenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında, kamyon kazaları ile trafik ve karayolu geometrik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Poisson, Negatif Binom ve Sıfır Değer Ağırlıklı Negatif Binom Regresyon modelleri kullanılmıştır. Model parametreleri en çok olabilirlik yöntemi ile tahmin edilmiş ve uyum iyiliği değerleri olarak sapma değeri, Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Vuong değerleri irdelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, Negatif Binom Regresyon modelinin kamyon kazalarını açıklamada en iyi istatistiksel yöntem olduğuna karar verilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, Negatif Binom Regresyon yöntemi ile Yapay Sinir Ağları yöntemi birbiri ile kıyaslanmıştır. Tüm veride Yapay Sinir Ağları, daha düşük hata değerleri tahmin etmede Negatif Binom Regresyona göre çok az farkla daha iyi performans göstermiştir. Sonuç olarak, kamyon kazalarını modellemede Yapay Sinir Ağları alternatif bir yöntem olarak önerilmiştir.