Ders Adı:Deniz Suyu Arıtma Teknolojileri
Ders Kodu:INSL 9684
Ders İçeriği(Türkçe):Deniz Suyu, Tuzsuzlaştırma Teknolojileri, Damıtma Prosesleri, Çok Kademeli Şok Damıtma, Çok İşlemli Damıtma, Buhar Sıkıştırmalı Damıtma, Termal Buhar Sıkıştırma, Mekanik Buhar Sıkıştırma, Güneşsel Damıtma, Ters Ozmos, Elektrodiyaliz, Membran Distilasyonu, Kimyasal Prosesler.
Ders İçeriği(İngilizce):Seawater, Salt Disposal Technologies, Distillation Processes Multi - Stage Flash Distillation, Multi -Effect Distillation, Vapor - Compression Distillation, Thermal Vapour Compression, Mechanical Vapour Compression, Solar Distillation, Reverse Osmosis, Electrodialysis, Membran distillation, Membran distillation, Chemical Processes.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0