Ders Adı:Şantiyede Bireyler ve Ekipler Arası Etkileşim
Ders Kodu:INSL 9572
Ders İçeriği(Türkçe):Örgütsel Davranışa Giriş, Değişen İşgücü Yapısı ve Farklılıklar, Yönetici Kimdir ve Ne İş Yapar?, Örgüt İçinde Birey ve Kişilik, Duygular, Tutumlar ve İş Tatmini, Örgüt Kültürü, Örgütlerde Çatışma, Örgütsel Stres Kaynakları ve Yönetimi, Örgütlerde Güç ve Politika, Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Adalet, Görev Başarımı.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction to Organizational Behavior, Changing Labor Force Structure and Differences, Who is the manager and What does it do?, Individual and Personality in Organization, Feelings, Attitudes and Job Satisfaction, Organizational Culture, Conflict in Organizations, Organizational Stress Resources and Management, Power and Politics in Organizations, Organizational Learning, Organizational Justice, Mission accomplishment.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0