Ders Adı:Asfalt Karışımlar İçin Katkı Maddeleri
Ders Kodu:INSL 9430
Ders İçeriği (Türkçe):Bitümlü Bağlayıcıların Özellikleri, Kimyasal Katkı Maddeleri, Doğal Katkı Maddeleri, Katkı Maddelerinin Özelliklerinin Belirlenmesi, Katkı Maddelerinin Karıştırılma Teknikleri, Karıştırma Sıcaklığının Önemi, Değerlendirme Ölçütleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Characteristics of Bituminous Binders, Chemical Additives, Natural Additives, Determine the Properties of The Additives, Mixing Technique of The Additives, The Importance of Mixing Temperature, Evaluation Criteria.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0