Ders Adı:Plak ve Kabukların Hasar Analizi
Ders Kodu:INSL 9395
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, kabuk ve plakların temel denklemleri, kalın küresel kabuklar için sonlu eleman modeli, Kalın kabuk ve plakların geometrik nonlineer sonlu eleman analizi, Kalın kabuk ve plakların elasto-plastik geometrik nonlineer sonlu eleman analizi, hasarlı kalın kabuk ve plakların elasto-plastik geometrik nonlineer sonlu eleman analizi, plak ve kabukların burkulma sonrası nonlineer sonlu eleman analizi, sonlu eleman yöntemi ile kompozit tabakalarda enine kayma gerilmelerinin ve tabaka ayrılmalarının belirlenmesi, sayısal yöntemler ve hesaplama algoritmaları.
Ders İçeriği (İngilizce):-
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0