Ders Adı:Viskoelastisite
Ders Kodu:INSL 9394
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş, malzemelerin mekanik davranışlarına genel bakış. Sünme ve gevşeme deneyleri. Elastik geri dönüş. Lineer viskoelastisite ve süperpozisyon ilkesi. Lineer viskoelastik davranışın entegral gösterimi. Kısa karmaşık fonksiyonlar teorisi. Rezidü hesabı. Laplace ve Ters Laplace dönüşümleri. Lineer viskoelastisitedeki reolojik modeller ve uygulamaları. Tekrarlı yüklemeler altında malzemelerin zamana bağlı davranışları, reolojik modellerle uygulanması. Metallerin ve betonun zamana bağlı davranışları. Üç boyutlu lineer viskoelastik gerilme hali ve reolojik modeller göz önüne alınarak malzemelerin üç eksenli gerilme halinde malzeme fonksiyonlarının elde edilmesi ve uygulamaları.
Ders İçeriği(İngilizce):-
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0