Ders Adı:Sargılı Betonarme Kolonların Davranışı
Ders Kodu:INSL 9371
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş, Betonarme kolonların tanımlanması ve sınıflandırılması. Yönetmelikler ve hükümler. Eksenel yüklü ve bileşik eğilmeye maruz betonarme elemanların nonlineer davranışı, Eksenel yüklemede sargı etkisi, Sargılı betonun davranışı ve ilgili modeller, Süneklik ve moment eğrilik ilişkilerinin incelenmesi.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction, definition and classification of reinforced columns. Codes and requirements. Nonlinear behaviour of reinforced concrete members subjected to axial load and skew bending. Effect of confinement under axial loading, Behaviour of confined concrete and models, Investigation of ductility and moment-curvature relationship.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0