Ders Adı:Betonun Hacimsel Stabilitesi
Ders Kodu:INS 9260
Ders İçeriği (Türkçe):Deformasyon türleri ve betonun performansı açısından önemi. Betonun elastik davranışı ve etkiyen faktörler. Isıl büzülme ve ısıl büzülmeye etkiyen faktörler. Kuruma büzülmesi ve kuruma büzülmesine etkiyen faktörler. Kuruma büzülmesinin tahmin edilmesi. Betonun zamana bağlı şekil değiştirmesi ve sünme kavramı. Sünmenin reolojik modellemesi ve matematiksel olarak tahmini. Betonun çatlama süresinin uzatılması.
Ders İçeriği (İngilizce):-
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0