Ders Adı:Geçirimlilik ve Sızıntı
Ders Kodu:INSL 8631
Ders İçeriği(Türkçe):Darcy Kanunu. Darcy Kanunu’nun geçerliliği. Laboratuarda geçirimlilik katsayısının belirlenmesi. Granuler zeminlerde permeabilite katsayısının değişimi. Kohezyonlu zeminlerde permeabilite katsayısının değişimi. Anizotropik ortamda permeabilite katsayısının doğrultuya göre değişimi. Tabakalı zeminler için efektif permeabilite katsayısı. Elektro-osmos. Süreklilik denklemi. Basit akım probleminin çözümü için süreklilik denklemi. Akım ağları. Yapı altındaki su kaldırma kuvvetleri. Anizotropik zeminlerde akım ağları. Sızıntının nümerik analizi. Birim zemin hacmine gelen sızıntı kuvvetleri. Geçirimsiz zemine oturan toprak dolgu barajından geçen sızıntı kuvvetlerinin hesabı.
Ders İçeriği(İngilizce):Darcy’s law. Validity of Darcy’s law. Determination of coefficient of permeability in the laboratory. Variation of coefficient of permeability for granular soils. Variation of coefficient of permeability for cohesive soils. Directional variation of permeability in anisotropic medium. Effective coefficient of permeability for stratified soils. Determination of coefficient of permeability in the field. Factors affecting the coefficient of permeability. Electro osmosis. Equation of continuity. Use of continuity equation for solution of simple flow problem. Flow nets . Hydraulic uplift force under a structure. Flow nets in anisotropic material. Numerical analysis of seepage. Calculation of seepage through an earth dam resting on an impervious base.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0