Ders Adı:Çok Katlı Yapılarda Elastik Zemin Etkisi
Ders Kodu:INSL 8612
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş, Hesaplarda Kullanılacak Yönetmeliklerin Tanıtılması, Betonarme Yapı Elemanları ve Hesap Yöntemleri, Deprem Etkisi Altında Betonarme Taşıyıcı Sistemler, Elastik Zemin Modelleri ve Karşılaştırılması, Yapı-Zemin Etkileşimleri, Çok Katlı Yapılara Elastik Zeminlerin Etkisi, Uygulamalar.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction, Introduction of regulations to be used in the calculations, Reinforced concrete structures and calculation methods, Reinforced concrete structural systems under earthquake effect, Elastic foundation models and comparison, Soil-structure interaction, Effect of elastic foundation to multi-storey structures, Applications.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0