Ders Adı:Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirme
Ders Kodu:INSL 8422
Ders İçeriği (Türkçe):Performansa Dayalı Depreme Dayanıklı Yapı Analizinin Tanımı. Yapısal Performansın Tanımı. Deprem Seviyesinin Tanımı. Binalar İçin Hedeflenen Performans Düzeyleri. Yapı Elemanlarında Hasar Sınırları ve Hasar Bölgeleri. Kesit Hasar Sınırları. Kesit Hasar Bölgeleri. Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri ile Mevcut veya Güçlendirilmiş Binaların Deprem Performanslarının Belirlenmesi. Hesap Yöntemleri: Eşdeğer Deprem Yükü ve Mod Birleştirme Yöntemi. Betonarme Binaların Yapı Elemanlarında Hasar Düzeylerinin Belirlenmesi. Kolon ve Perdelerin Etki/Kapasite Oranlarının Belirlenmesi. Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri ile Mevcut veya Güçlendirilmiş Binaların Deprem Performanslarının Belirlenmesi. Hesap Yöntemleri: Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü, Artımsal Mod Birleştirme ve Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemleri. Doğrusal Elastik Olmayan Davranışın İdealleştirilmesi. Bilgisayar Uygulamaları.
Ders İçeriği (İngilizce):-
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0