Ders Adı:İnce Cidarlı Kompozit Kirişler
Ders Kodu:INS 8390
Ders İçeriği (Türkçe):Tanımlar, kavramlar, İnce cidarlı komposite kirişlerin kinematiği (geometrik olarak lineer olan ince cidarlı kompozit kirişlerin teorisi, geometrik olarak lineer olmayan ince cidarlı kompozit kirişlerin teorisi), açık ve kapalı kesitlerin hareket denklemleri (lineer formülasyon, lineer olmayan formülasyon), lineer kiriş teorisine ek denklemler ( kinetik enerji, Rayleigh saçılma fonksiyonu, şekildeğiştirme enerjisi vb.), ince cidarlı kompozit kirişlerde linner teoriler (iş-enerji ilkesi, çözümün tekliği, virtüel iş ilkesi, Betti karşıtlık teorermi, serbest titreşimde modların ortogonalliği, dinamik tepki).
Ders İçeriği (İngilizce):-
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0