Ders Adı:Sediment Transport ve Morfodinamik
Ders Kodu:INSL 8162
Ders İçeriği(Türkçe):Sediment envanteri, Sediment hareketinin başlaması, Aynı boyuttaki sedimentin taşınımı, Sediment taşınım kapasitesi, Akarsu boy profilinde katı madde bütçesi/bilançosu, Akarsu yatağı güvenliği, Granül iki fazlı sistemler, Fraksiyonel taşınım ve sediment sıralaması, Kohesif (yapışkan) sediment erozyonu, Süspensa madde taşınımı.
Ders İçeriği(İngilizce):The sediment inventory, The beginning of the sediment movement, The transport of uniform transport, The solid balance in the river long profile, Securing the sole, Granular two-phase systems, Fractional transport and sediment sorting, The erosion of cohesive sediments, Transport of suspended matter, exercises.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0