Ders Adı:Taşkın ve Kuraklık Hidrolojisi
Ders Kodu:INSL 7740
Ders İçeriği (Türkçe):Ekstrem Olayların Analizi. Taşkın Tahmin Yöntemleri. İstatistik Yöntemler. Taşkın Frekans Analizi. Olasılık Dağılımlarının Parametreleri. Taşkınlar için Önemli Olasılık Dağılımları. Kısmi Süreklilik Serileri. Ekstrem Taşkınlar. Zarf Eğrileri. Bölgesel Taşkın Frekans Analizi. Taşkın Yönetimi. Düşük Akımların Analizi. Düşük Akımların İstatistik Analizi. Düşük Akımların Olasılık Dağılımları, Kurak Dönemlerin Analizi (Run analizi). Trend Analizi. Bölgesel kuraklık analizi. Kuraklık Yönetimi.
Ders İçeriği (İngilizce):Analysis of Exreme Events. Flood Estimation Methods. Statistical Methods. Flood Frequency Analysis. Parameters of Probability Distributions. Probability Distributions for Floods. Partial Duration Series. Extreme Floods. Envelope Curves. Regional Flood Frequency Analysis. Flood Management. Low Flow Analysis. Statistical Analysis of Low Flows. Probability Distributions for Low Flows. Analysis of Drought Periods (Run analysis). Trend Analysis. Regional Drought Analysis. Drought Management.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3