Ders Adı:Betonarme Sıvı Depoları
Ders Kodu:INS 7731
Ders İçeriği (Türkçe):Genel bilgiler: Görevleri, sınıflandırılması, yerinin belirlenmesi, hacminin belirlenmesi, ekonomik kolunun belirlenmesi, inşa malzemesinin seçimi, depolanan sıvının özellikleri, estetiği. Dairesel ve dikdörtgen kesitli depoların yapısal çözümlemesi. Depo tavan ve taban çeşitleri. Ayaklı depolar. Depolarda derzler. Geçirimsizliğin temini. Konstrüksiyon esasları. Ayaklı ve yerüstü depolarının deprem hesabı.
Ders İçeriği (İngilizce):General knowledge (tasks, classification, determination of location, volume and economic level, choice of construction material, properties of stored liquid, aesthetics.) Structural analysis of cylindrical and rectangular tanks. Kinds of roofs and floors-Elevated tanks (water towers). Joints in tanks. Impermeability. Construction. Earthquake analysis of ground level and elevated tanks.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3