Ders Adı:Deniz Desarjı Hidroliği
Ders Kodu:INS 7721
Ders İçeriği(Türkçe):Yayıcı iç hidroliği: Temel denklemler, akış analizleri ve etken faktörler, bilgisayar ile hesap yöntemleri. Pompalama ve hidrolik değişimler: Hidrolik yük ve ilgili değişimler, yayıcı operasyonuna dalga tesirleri. Homojen alıcı suda ilk seyrelme: Yüzeyde seyrelme, yüzey altı seyrelme, dairesel jetlerin seyrelmesi. Farklı yoğunluklu alıcı ortamda ilk seyrelme. İkinci kademe seyrelme: Kıyı akıntıları-yayıcı yönü ilişkileri, brooks modeli. Akıntı ve dalga tesirleri altında projelendirme.
Ders İçeriği(İngilizce):Diffuser internal flow hydraulics: Basic equations, flow analysis and effecting factors, computer programs. Pumping and hydraulic variations: Hydraulic head and related variations. Wave effects on diffuser performance. Initial dilution in homogenous receiving water: Surface dilution, subsurface dilution. Dilution of round plumes. Initial dilution in stagnant receiving water of variable density. Secondary dispersion: Coastal currents-diffuser direction relations, brooks model. Outfall design with respect to currents and waves.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3