Ders Adı:Betonarme Elemanların Optimizasyonu
Ders Kodu:INSL 7710
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş, Sezgisel algoritmaların genel yapısı, betonarme için amaç fonksiyonları, betonarme elemanlarda sınırlayıcıların oluşturulması, sınırlayıcı işleme yöntemleri, betonarme eleman tasarım probleminin optimizasyon problemine dönüştürülmesi, Yapay Arı Koloni Algoritmasıyla betonarme elemanların optimizasyonu, Guguk Kuşu Arama Algoritmasıyla betonarme elemanların optimizasyonu, Öğretme ve Öğrenme Tabanlı Optimizasyon Algoritmasıyla betonarme elemanların optimizasyonu, JAYA Algoritmasıyla betonarme elemanların optimizasyonu, Diferansiyel Arama Algoritmasıyla betonarme elemanların optimizasyonu, sezgisel algoritmalarla eğitilmiş YSA’ların beton deneylerine uygulanması.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction, general structure of heuristic algorithms, objective functions for reinforced concrete, constraints for reinforced concrete, constraint handling methods, converting a RC design problem to an optimization problem, optimization of RC elements with Artificial Bee Colony Algorithm, optimization of RC elements with Cuckoo Search Algorithm, optimization of RC elements with Teaching-Learning Based Optimization Algorithm, optimization of RC elements with JAYA Algorithm, optimization of RC elements with Differential Search Algorithm, using Neural Networks with heuristic algorithms in concrete experiments.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3