Ders Adı:Barajların Planlanması ve Tasarımı
Ders Kodu:INS 7681
Ders İçeriği (Türkçe):Baraj Mühendisliğine giriş. Baraj projelerinin hazırlanışı: Ön çalışmalar, planlama çalışmaları, kesin proje çalışmaları, uygulama ve detay çalışmaları. Beton ağırlık barajları: Giriş, ağırlık barajlarına etki eden kuvvetler. Ağırlık barajlarının profillerinin tayini ve hesap esasları. İnşaatla ilgili özellikleri. Dolgu barajları: Giriş, dolgu barajların sınıflandırılması. Projelendirme kriterleri. Kaya dolgu barajlar. Payandalı barajlar: Giriş, hesap esasları. Kemer barajlar: Giriş, hesap esasları. Barajlarda boşaltım tesisleri: Dolu savaklar, dip savaklar, derivasyon tünelleri
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction to dam engineering. Preparation of dam projects: Preliminary works, planning works, final project works, application and detail works. Concrete gravity dams. Embankment dams . Rockfill dams. Buttress dams. Arch dams. Design criteria. Surplusing works in dams: Spillways, sliding sluices, derivation tunnels.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3