Ders Adı:Deneysel Yöntemlerle Hasar Tespiti
Ders Kodu:INSL 7650
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş. Tanımlamalar. Hasar oluşturan etkiler. Hasar türleri ve sınıflandırması. Hasarların belirlenmesinde kullanılan yöntemler. Deneysel ölçüm verilerine dayalı yöntemler. Doğal frekans, mod şekli ve modal sönüm oranlarının belirlenmesi. Deneysel ve teorik dinamik karakteristiklerin karşılaştırılması. Hasar varlığının belirlenmesi. Hasar yerinin belirlenmesi. Hasar büyüklüğünün belirlenmesi. Hasarın yapı davranışına etkisinin belirlenmesi.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction. Definitions. Damage creating effects. Damage type and classification. The methods in damage detection. The methods based on experimental measurements. Identification of natural frequencies, mode shapes and modal damping ratios. Comparison of experimental and theoretical dynamic characteristics. Detection of existence of damage. Detection of location of damage. Detection of severity of damage. Detection of the effects of damage on the structural behavior.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3