Ders Adı:Kıyılarda Katı Madde Taşınımı
Ders Kodu:INS 7643
Ders İçeriği (Türkçe):Dalga Transformasyonu. Kıyı değişimlerinin matematik modellemesi. Kıyı malzemelerinin fiziksel özellikleri. Kıyı boyu malzeme taşınımı. Dolma ve oyulmalar. Kıyıya dik malzeme taşınımı ve kıyı profilleri. Kıyı yapılarının neden olduğu kıyı değişimleri. Kıyı değişimlerinin azaltılması için alınabilecek önlemler. Kıyı değişimlerininölçülmesi
Ders İçeriği (İngilizce):Wave transformation mathematical modelling of coastal changes. Physical properties of coastal materials. Material transportation throughout coastal lines. Fills and gouges. Material transportation perpendicular to coastal line and profiles of coasts. Coastal changes due to coastal structures. Precautions to reduce the coastal changes. Measurement of coastal line changes.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3