Ders Adı:İnşaat Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği
Ders Kodu:INSL 7641
Ders İçeriği(Türkçe):Temel Denklemler : Süreklilik ve Hareket Denklemleri, Kuvvetler ve İvme, Euler, Bernoulli ve Navier-Stokes Denklemleri. Potansiyel Akım Teorisi: Çevrintisiz Akımın Fiziği, Potansiyel ve Akım Fonksiyonları, Akım Ağları. Eksenel Simetrik Akımlarda Akım ve Pot. Fonksiyonları. Sirkülasyon ve Çevrinti: Sirkülasyonun Tanımı, Serbest Çevri. Basit Potansiyel Akımlar, Bir Silindir Etrafındaki Akım, Silindire Gelen Kaldırma Kuvveti. Sınır Tabakası: Sınır Tabakası Denklemleri. Sınır Tabakasında Ayrılma, Laminer ve Türbülanslı Sınır Şartları.
Ders İçeriği(İngilizce):The Basic Equations : Equations of Continuity and Motion; Forces and Acceleration; Euler’s, Bernoulli and Navier – Stokes Equations; Potential Flow, Functions, Flow Nets; Circulation and Vorticity; Description of Vortex; Vortex; Fundamental Potential Flows, Flow Around Cylinder and Hydrodynamic Forces on a Cylinder; Boundary Layers : Boundary – Layer Equations and Their Integrals; Laminer and Turbulent Boundary Layers.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3