Ders Adı:Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Ders Kodu:INS 7621
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş. Depremin nedenleri ve deprem terimleri. Mimari projede uyulması gereken kurallar. Yapı taşıyıcı sistemleri. Temel izolasyon sistemleri. Tepki spektrumlarının elde edilmesi. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik. Eşdeğer yatay yük, mod birleştirme, zaman tanım alanında hesap yöntemleri. Uygulamalar. Betonarme yapılarda deprem hasarları.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction. Causes of earthquakes and characteristics of earthquake ground motions. Rules in architectural design. Structural systems. Base isolation systems. Determination of response spectrums. Design codes. Equivalent static lateral force method, modal analysis, and time history analysis. Design applications. Structural faults due to earthquake.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3