Ders Adı:İnşaat Mühendisliğinde ANSYS Uygulamaları
Ders Kodu:INSL 7620
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş; Sistem Modelleme Teknikleri; Lineer ve Lineer Olmayan Malzeme Davranışı; İki ve Üç Boyutlu Eleman Tipleri ve Davranışları; Statik ve Dinamik Yükleme Durumları; Sınır Şartları Tanımlama; Statik, Dinamik, Lineer ve Lineer Olmayan Analizler; Sonuçların Değerlendirilmesi; Uygulamalar.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction; Techniques of System Modeling; Linear and Nonlinear Material Behavior; Two and Three Dimensional Element Types and Their Behavior; Static and Dynamic Load Conditions; Defining of Boundary Conditions; Static, Dynamic, Linear and Nonlinear Analysis; Evaluation of Results; Applications.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3