Ders Adı:Yapıların Güvenilirlik Analizi
Ders Kodu:INS 7592
Ders İçeriği(Türkçe):Genel Bilgiler, belirsizlikler, limit durum fonksiyonu, göçme olasılığı. Rastgele Değişkenler, basit tanımlamalar, olasılık fonksiyonlarının özellikleri, bazı rastgele değişkenlerin gösterimi, korelasyon. Güvenilirlik Analiz Yöntemleri, birinci derece ikinci moment yöntemi, birinci derece güvenilirlik yöntemi, ikinci derece güvenilirlik yöntemi, Monte Carlo Benzeşimi (Direkt Örnekleme, Önemli Örnekleme), doğrusal benzeşim, davranış yüzeyi yöntemi, Uygulamalar.
Ders İçeriği(İngilizce):General Information, uncertainties, limit state function, probability of failure. Random Variables, basic introductions, the properties of probability functions, common random variables, correlation. The Reliability Analysis Methods, first order second moment method, first order reliability method, second order reliability method, Monte Carlo simulation (crude Monte Carlo, importance sampling), directional simulation, response surface method, Applications.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3