Ders Adı:İnşaat İşlerinde İş Güvenliği
Ders Kodu:INSL 7581
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş. İş güvenliğinin gelişimi. İş güvenliği ile ilgili temel kavramlar. Sayısal durumlar ve bazı karşılaştırmalar. İş güvenliği kültürü, amacı ve önemi. İş kazalarının nedenleri. İş güvenliği ile ilgili mevzuat. İnşaat alanları için asgari güvenlik koşulları: kazı işleri, yıkım ve söküm işleri, yapı İşlerinde kullanılan makine ve teçhizat, kişisel koruyucu donanımlar.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction. Development of Occupational Safety. Basic concepts related to Occupational Safety. Numerical values and some comparison. Aim, significance and culture of Occupational Health Safety. Reasons of working accidents. Regulation in Turkey correspond to Occupational Safety. Minimum Occupational Safety in construction: excavation works, demolition and disassembly works, working at height, machine and equipment using at construction works, personal protective equipment.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3