Ders Adı:Stability of Road Embankments
Ders Kodu:INS 7524
Ders İçeriği (Türkçe):Karayolları şartnamesi, yarma kazısı ve dolgu inşaası, arazi dolgu problemleri, yol dolgu malzemelerin seçimi, dolgu şev analizleri ve dolgu boyutlarının belirlenmesi, kayma mukavemeti testleri ve gerilme analizleri, efektif gerilmeler, donma ve çözünme etkileri, dinamik yeraltı su seviyesinin analizlere etkileri, yol dolgu şev güçlendirme yöntemleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Transportation specifications, soil excavation and embankment construction, site embankment problems, selection of embankment materials, embankment soil slope stability analysis and determination of embankment dimensions, shear tests and stress analysis, effective stresses, effects of dynamic water level on the analysis, frost-heave effects, embankment slope stability improvement methods.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3