Ders Adı:Reinforcement of Roads with Geosynthetics
Ders Kodu:INSL 7521
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş, güçlendirilmiş yol tasarımı, kaplamasız yollar, tasarım yöntemleri, analitik ve laboratuar yöntemleri, geosentetiklerin mekanik özellikleri ve laboratuar testleri, dayanıklık özellikleri, geosentetik tipinin seçimi, geokompozit seçimi, tesviye zeminin güçlendirilmesi, CBR-geosentetik ilişkisi, geosenteiklerle güçlendirilmiş yolun taşıma kapasitesinin belirlenmesi,
Ders İçeriği(İngilizce):Overview, reinforcement-based road design, unpaved roads, design methods, analytic and laboratuary method, geosynthetic mechanical properties and laboratuary tests, endurance properties, field behaviour, embankment reinforcement, construction details, selection of geosythetic type, designing with geocomposites, subgrade reinforcement with geosynthetics, determination of bearing capacity of road with geosynthetics.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3