Ders Adı:Tabakalı Kompozit Plakların Mekaniği
Ders Kodu:INSL 7450
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, Anizotropik Elastisitenin Temel Denklemleri, Virtüel İş Prensipleri ve Varyasyonel Metotlar, Kompozit Malzemelere Giriş, Klasik ve Birinci Mertebeden Tabakalı Kompozit Plak Teorileri, Tabakalı Kompozit Kirişler, Tabakalı Dikdörtgen Plakların Analitik Çözümleri, Kompozit Plakların Sonlu Eleman Analizleri, Tabakalı Kompozit Plaklar için Yüksek Mertebeden Teoriler, Tabaka Odaklı Teoriler ve Değişken Kinematik Modeller, Tabakalı Kompozitlerin Lineer Olmayan Analizleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction, Equations of Anisotropic Elasticity, Virtual Work Principles and Variational Methods, Introduction to Composite Materials, Classical and First-Order Theories of Laminated Composite Plates, One-Dimensional Analysis of Laminated Plates, Analytical Solutions of Rectangular Laminates, Finite Element Analysis of Composite Laminates, Refined Theories of Laminated Composite Plates, Layerwise Theories and Variable Kinematic Models, Non-Linear Analysis of Laminated Composites.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3