Ders Adı:Yapıların Stokastik Analizi
Ders Kodu:INS 7441
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş, Olasılık dağılım fonksiyonu, Korelasyon, Fourier analizi, Spektral analiz, Tek serbestlik dereceli sistemlerin stokastik davranışı, Çok serbestlik dereceli sistemlerin stokastik davranışı, Stokastik metotların deprem hareketleri için genel uygulamaları.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction, Probability distribution function, Correlation, Fourier analysis, Spectral analysis, Stochastic response of a single degree of freedom systems, Stochastic response of a multi degree of freedom systems General applications of the stochastic methods to earthquake excitation.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3