Ders Adı:Yapılarda Sismik İzolasyon Yöntemleri
Ders Kodu:INS 7420
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş, Sismik izolasyon sistemlerinin temel prensipleri, İzolasyon sistemlerinin incelenmesi ve sınıflandırılması, İzolasyon sistemlerinin mekanik özellikleri ve modellenmesi, Tasarım örnekleri, Bilgisayar uygulamaları.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction, Principles of seismic isolation systems, Isolation system components, Mechanical characteristics and modeling of isolators, Design examples, Computer applications
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3