Ders Adı:Yapı Sistemlerinin Lineer OImayan Analizi
Ders Kodu:INS 7400
Ders İçeriği(Türkçe):Lineer Olmayan Teoriye Giriş, Lineer Olmayan Sistemlerin Sayısal Çözüm Yöntemleri, Geometri Değişimleri Bakımından Lineer Olmayan Sistemlerin Hesabı, Malzeme Bakımından Lineer Olmayan Sistemlerin Hesabı, Malzeme ve Geometri Bakımından Lineer Olmayan Sistemlerin Hesabı, Lineer Olmayan Statik Analiz (Pushover Analizi), Lineer Olmayan Analiz Yöntemlerinin Pratik Uygulamaları, Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirme.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction to Nonlinesr Theory, Numerical Methods for Nonlinear System, Analysis of Geometrically Nonliear Systems, Analysis of Materially Nonliear Systems, Analysis of Geometrically and Materially Nonliear Systems, Pushover Analysis, Practical Applications of Nonlinear Methods, Performance Analysis.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3