Ders Adı:Betonarme Köprüler
Ders Kodu:INS 7372
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş. Genel bilgiler ve tanımlar. Köprülerin sınıflandırılması: Plak köprüler, plak kiriş (basit, çıkmalı, sürekli, Gerber, kafes, ızgara) köprüler, çerçeve köprüler, kemer (üç mafsallı, iki mafsallı, iki mafsallı gergili, Bow-string ve ankastre) köprüler, asma köprüler. T.C. Karayolları Teknik şartnamesine göre yükler. Betonarme köprü yönetmelikleri ve hesap esasları. Köprülerde eksen eğrisi ve iç gerilmelerin ıslahı. Köprü mesnetleri, mafsalları, orta ve kenar ayakları. Tip köprü projeleri.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction. General knowledge and definitions. Classification of bridges: Slab bridges, slab-beam (simple, break-front, Gerber, Truss, grate) bridges, frame bridges, arc (with three and two joints, bowstring and fixed) bridges, suspended bridges. Loads according to T.C. Highway specification. Reinforced concrete specifications and basic bridge supports. Joints. Middle and end foots. Typical bridge projects.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3