Ders Adı:Yapıların Deneysel Davranışları
Ders Kodu:INS 7371
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş. Yapı davranışlarının deneysel olarak incelenmesinin önemi ve gerekliliği. Başlıca laboratuar alet ve gereçlerinin tanımlanması. Mekanik ve elektronik ölçme aletlerinin özelikleri ve kullanımı. Yapı laboratuarlarında gerçekleştirilen denetim, seçim, kabul ve araştırma deneyleri. Bazı deney sistemlerinin tasarım ve uygulanması, Yapıların yük altında davranışlarının (yerdeğiştirme ve şekildeğiştirme gibi) incelenmesi. Yükleme sistemleri. Statik ve dinamik yüklemeler. Deney verilerinin kaydedilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi.
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction. Importance and necessity of experimental studies in structural mechanics. Description of general lab. equipments. Routine and special experiments realised in structural lab. Designing and preparing of a test set-up. Terms of load, deformation and strain. Characteristics of mechanical and electronic measurement devices. Types of loading systems. Static and dynamic loadings. Recording of data.and evaluation of experimental results.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3