Ders Adı:Highway Safety
Ders Kodu:INS 7360
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş. Karayolu güvenliği için yapılacak iyileştirmelerin planlanması ve değerlendirilmesi. Güvenli karayolu tasarım ilkeleri. Yol kenarı elemanlarının tasarımı. Basit iyileştirme tedbirleri. Diğer iyileştirme tedbirleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Introduction. Planning and evaluation of highway safety improvements. Principles of safe highway design. Design of highway side elements. Simple improvement measures. Other improvement measures.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3