Ders Adı:Plastik Mafsal Çizgileri Teorisi
Ders Kodu:INS 7323
Ders İçeriği(Türkçe):Plaklarda sınır durumlar ve göçme şekilleri. Eğilme dayanımının tükenmesiyle oluşan göçme. Betonarme plakların davranışı. Hesapta kullanılan yöntemler. Plastik mafsal çizgileri teorisinin ilkeleri. Mümkün olabilecek göçme mekanizmaları. Virtüel iş yönteminin uygulanması. Denge yönteminin uygulanması. Plastik mafsal çizgileri teorisinde özel durumlar. Özel plak çözümleri.
Ders İçeriği(İngilizce):Boundary condition and shapes of fracture in the plates. Fracture by the loss of bending resistance. Behavior of reinforced concrete plates. Methods of analysis. Principles of yield- line theory. Mechanisms of fracture. The use of virtual work method and equilibrium method. Special cases in the yield-line theory. Analysis of special plates.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3