Ders Adı:Prefabrike Yapılar
Ders Kodu:INS 7322
Ders İçeriği(Türkçe):Giriş. Prefabrike yapıların amacı. Tanımlar. Malzeme ve yükler. Tasarım esasları. Prefabrike elemanlar. Birleşim bölgeleri ve birleşimler. Taşıyıcı sistemler; çerçeve sistemler, taşıyıcı sistemi duvarlarla rijitleştirilmiş döşeme-kolon sistemleri, taşıyıcı sistemi büyük panolarla yapılan sistemler. Taşıyıcı eleman tipleri, birleşim yerinde kuvvet aktarımı ve birleşim detayları. Diyafram etkisi. Prefabrike sistem ve elemanların statik ve dinamik hesabı, boyutlandırma, stabilite. Ek ve birleşim hesabı. Yapım esasları. Depreme dayanıklı prefabrike yapıların hesap ve yapım esasları. Prefabrike inşaatta imalat, montaj ve kalite kontrol deneyleri
Ders İçeriği(İngilizce):Introduction. The aim of prefabricated structures. Definitions. Materials and loads. Design principles. Prefabricated elements. Connecting regions and connections. Load bearing systems; frame systems, large panel systems, composite concrete construction. Panalisation. Types of load bearing systems. Connections details. Effects of diaphragm. Earthquake design and analysis. Design of joints and connections. Principles of construction, manufacture. erection in prefabricated construction and quality control tests.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3