Ders Adı:Beton Kalite Kontrolü
Ders Kodu:INS 7310
Ders İçeriği (Türkçe):Kalite kontrol problemi. Çimento. Agrega. Beton deneyleri ve kalite kontrol açısından önemi. Beton özelliklerinde dağılma nedenleri ve analizi. Üretimde kontrol. Hızlandırılmış deneyler. Üretim sonrası kontrol. Olgunluk derecesi. Pullout test. Beton çekici. Ultrases. Rezonans frekansı. Beton kesme. Karot. Donatı tespiti. Numune-yapı dayanımları ilişkisi. İstatistik yöntemlerin uygulanması. Deney planlaması. Standartlar, muayene raporları. Kontrolün sorumluluğu.
Ders İçeriği (İngilizce):Quality control problem. Cement. Aggregate, concrete tests and importance of these on quality control. The reasons of variation of concrete characteristics. The quality control of the producing concrete accelerated tests. The quality control of the finished product: Maturity concept, pullut test, rebound hammer, ultrasonic velocity, frequency of resonance, core. The relation between the strength of specihnen and structure. Statistical methods. Test planning. Standards. Reporting the findings. Responsibility of the control.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3